Wolność
„Wolność to stan umysłu” Mahatma Gandhi

punkt kulminacyjny, szczyt czegoś, najwyższy stan
najwyższy stopień, największe natężenie czegoś
Możliwość pełnego, bo świadomego, odczuwania szczęścia i własnej egzystencji.

Człowiek jest w pełni sobą, gdy jest wolny, kiedy robi użytek ze swojej wolnej woli, ze swojej wolności. Człowieczeństwo jest nierozłącznie związane z tym procesem stawania się sobą, bycia wolnym. Doświadczenie uczy, że nie jest to wolność absolutna, ponieważ jako istoty stworzone nie dysponujemy taką możliwością. Tym niemniej doświadczenie wolności tworzy człowieka, wyznacza moment, w którym to poczucie bycia sobą staje się niemal namacalne.

Projekt Wolność obrazuje stan równowagi, harmonii i lekkości. Emanuje oddechem i przestrzenią. Malownicze obrazy pokazują brak skrępowania, narzuconych zasad,efemeryczność i pełnię wolności.