GRAND PRIX 22 Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu REMIS. Za zestaw Portretów „Szklane Twarze”.
Galeria PIK, Ostrowskie Centrum Kultury, Ostrów Wielkopolski.