Dematerializing

DEMATERIALIZING

Dematerializing is creating a visual call to reflect on overconsumption that floods us from all sides and dominates our lives. Overconsumption in a broad global sense means the intensity use of natural resources, materials and energy. Excess consumption It is harmful not only to nature but also to the social environment and spiritual development.

These Photographs are a story about a collapsing world. All these pictures depict situations and characters that consciously, or through the activity of another human being, destroy themselves and the environment.

The fall is the point of no return and I wanted the audience to look up and judge for themselves through the visual the painting.I wanted them to try to verify and distinguish the important things from the unnecessary things. For them to rethink how they use the Internet, how they consume and remind them to use the resources of the modern world with reason. Without forgetting the real world.

ODMATERIZOWANIE

Projekt to połączenie wizualnego nawoływania do zastanowienia się nad nadkosumpcją, która zalewa nas z każdej strony i dominuje nad naszym życiem. Nadkonsumpcja w szerokim znaczeniu globalnym oznacza intensywność korzystania z zasobów przyrody, materiałów i energii. Przerost konsumpcji szkodliwy jest nie tylko natury, ale też, otoczenia społecznego i rozwoju duchowego człowieka.

Fotografie i Instalacja to opowieść o walącym się świecie.  Wszystkie te obrazki przedstawiają sytuacje i postacie, które świadomie lub poprzez działalność drugiego człowieka niszczą siebie i środowisko. Tak bardzo są zmęczone codziennością, w której dbałość o pozory jest ważniejsza niż egzystencja. Żyjemy w zniekształconym świecie, która propaguje stereotypowe obrazy wzmacniające narzucony model marketingowy. Wierzę, że doskonałość polega na niedoskonałości. Tkwi ona w silnych kontrastach, w kruchości i w człowieczeństwie, które sprawia, że każdy z nas jest inny niż wszyscy.

Upadek jest punktem, za którym nie ma już powrotu, a ja poprzez wizualny obraz chciałam tylko żeby podnieśli wzrok i dokonali sami oceny. Postarali się zweryfikować, odróżnić rzeczy ważne od zbędnych. Korzystali z Internetu, konsumpcji i innych zasobów współczesnego świata z rozsądkiem, nie zapominając o realnym świecie.

VIDEO

Share & Spread
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on pocket
Share on telegram
Share on whatsapp