Transition

Transition

This is a story about inner change, a transition from one state of life to another. The situation caused recently by isolation and disorientation, despite difficulties, has led to greater unity, solidarity and closeness. This is an individual and personal voice about decisions, inner changes and life changes, too.

The reality of a crisis is one of the fundamental human realities. Although usually painful, it is often blessed because of humanity’s unique potential, which is triggered and released both in people going through hard times and those who try to accompany and help them in their struggles. Together, we have found a new meaning based on a strong bond and deep love that has ended in marriage. The project consists of photos that have been made on canvas and paper using a nineteenth-century cyanotype photographic technique and Anthotype plant prints technique.

PRZEJŚCIE

To opowieść o wewnętrznej przemianie, przejściu z jednego stanu życiowego w inny. Sytuacja spowodowana w ostatnim czasie izolacją, dezorientacją, mimo trudności doprowadziła do większej jedności, zespolenia, bliskości. To osobista wypowiedz o podejmowaniu decyzji, zmianach wewnętrznych jak i życiowych.

Rzeczywistość kryzysu wydaje się być jedną z najbardziej podstawowych ludzkich rzeczywistości. Jakkolwiek, zazwyczaj bolesna, jest ona często błogosławiona ze względu na niezwykły potencjał człowieczeństwa, jaki wyzwala zarówno w tych którzy przez trudne chwile przechodzą, jak i w tych, którzy starają się im w tej drodze pomocnie towarzyszyć. Razem, znaleźliśmy Nowe Znaczenie oparte na silnej więzi i głębokiej miłości, która zakończyła się małżeństwem. Projekt składa się z fotografii, które zostały wykonane na płótnie i papierze za pomocą XIX w. techniki fotograficznej Cyjanotypii i Anthotype.

Share & Spread
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on pocket
Share on telegram
Share on whatsapp