Visable Invisable

Widzialne Niewidzialne

Art installation

Wielopoziomowy projekt dotyczy zagadnień związanych z cielesnym ruchem i fizyczną obecnością. Iluzoryczny świat pomiędzy, czyli na granicy jawy i snu.

Wędrówka jako stan pozwalający na chwilę zniknąć, wtopić się w otoczenie, z drugiej strony to obserwacja pewnych zjawisk, które pozostają niewidzialne w innych warunkach. Wędrujące dusze, wieczne widmo, zmory, anioły to pojawiajcie się realistyczne wrażenia wzrokowe, słuchowe lub kinestetyczne, które powodują, że nie potrafimy odróżnić, czy to, co właśnie przeżywamy jest prawdą czy fałszem, rzeczywiste czy urojone.

Osobliwa interpretacja tematu w postaci instalacji wideo i prac stanowi wielowarstwową grę z ciałem i zmysłami odbiorcy, stając się jednocześnie w pełni zrozumiałą dopiero po przejściu całego dystansu w pejzażu przestrzeni wystawienniczej.

Share & Spread
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on pocket
Share on telegram
Share on whatsapp